Sale!

Vlaanderen en zijn buitenland

 12,25  6,45

In stock

SKU: 2017.009 Category:

Description

‘Praktijken en kansen’

Auteur: Jan Hendrickx.

Vlaanderen kan buitenlandse betrekkingen organiseren voor alle materies waarvoor het binnen België bevoegd is. De Lambermontakkoorden van 2001 breidden bovendien de Vlaamse werkterreinen voor externe relaties verder uit. Betrekkingen met de Europese Unie, handel en exportbevordering, ontwikkelingssamenwerking, relaties op het vlak van onderwijs en cultuur, energie…: de actieradius van het Vlaamse buitenlandbeleid is gigantisch groot.

Maar wat blijkt? Van buitenlandse zaken liggen noch de Vlaming, noch de Vlaamse Beweging, noch de Vlaamse politieke klasse wakker. Dit boek brengt een kritische analyse van Vlaanderens bilateriale en multilaterale relaties. En vooral een toekomstvisie, een prikkel voor een fundamenteel politiek debat.

Jan Hendrickx kan bogen op een indrukwekkende loopbaan: hij leidde de kabinetten van Pierre Harmel en Leo Tindemans, was actief als internationaal consultant en vervulde opdrachten voor de ministers-presidenten Luc van den Brande en Patrick Dewael op het gebied van de externe Vlaamse betrekkingen.

Uitgever: Davidsfonds.

Bladzijden: 111.

ISBN: 90-5826-318-5